humour

May 3, 2018

ગરબા

પેલુ કહેવાય ને , “જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત ” ખમણ ને ઢોકળા પછી આપણા ગુજરાતીઓ ને જોડી રાખતી જો કોઈ એક વસ્તુ […]