Philosophy

October 15, 2018

કોલેજ ના ગરબા

આ વરસ થી વિદ્યાર્થીઓને નવરાત્રી વેકેશન મળી જવાનું હતું. જાણે વર્ષો જૂની લડત પછી આઝાદી મળવાની હોય તેમ આખી કોલેજ ના જુવાનીયાઓ ના હરખ નો પાર […]
March 9, 2018

ભલાકાકાની ભડવાઈ

સવાર પડતાજ એક કુંવારીકાની સિટીએ મને જગાડ્યો. i mean મમ્મી એ કૂક્કર મા દાળ બાફવા મૂકી હતી,એ કૂક્કર ની સિટીની વાત છે.બાકી આપાડા કેસમા એવુ છે […]